Uočavanje razlike između neposredne i posredne diskriminacije, maltretiranje i viktimizacije

Prepoznavanje diskriminacije nije uvek jednostavno, baš kao ni razlikovanje vrste diskriminacije ili stepena propisane zaštite. Zato je važno naučiti razliku između posredne i neposredne diskriminacije, maltretiranja i viktimizacije. Antidiskriminaciono zakonodavstvo u Srbiji sadrži i otvorenu listu osnova zaštite od diskriminacije, a pruža različite stepene zaštite u zavisnosti od vrste i stepena diskriminacije.

Pogledajmo animiranu prezentaciju o svemu tome:

Audio

Transkript 

Za više informacija, posetite web stranicu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti:

www.ravnopravnost.gov.rs