Podsećanje na ključne preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nezavisan, samostalan i specijalizovan državni organ formiran na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine.

Narodna Skupština Republike Srbije izabrala je 27. maja 2015. godine Brankicu Janković za novu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti. Normativni okvir rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti čine Ustav Republike Srbije, relevantni međunarodni dokumenti i opšti i posebni antidiskriminacioni zakoni Republike Srbije.

Zadaci ovog državnog organa su sprečavanje svih vidova, oblika i slučajeva diskriminacije, zaštita ravnopravnosti fizičkih i pravnih lica u svim oblastima društvenih odnosa, nadzor nad primenom propisa o zabrani diskriminacije, kao i unapređivanje ostvarivanja i zaštite ravnopravnosti.

Poverenik po Zakonu o zabrani diskriminacije ima Stručnu službu, koja mu pomaže u vršenju njegove nadležnosti. Stručna služba je obrazovana Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta na koji je saglasnost dala Narodna skupština. Stručnu službu čine sektori kao osnovne ogranizacione jedinice, Kabinet Poverenika kao posebna unutrašnja jedinica, odeljenja i grupe.

Više o radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti možete pronaći na web stranici Poverenika:

www.ravnopravnost.gov.rs