Osmišljavanje politika i mera za potrebe borbe protiv diskriminacije na lokalnom nivou

Pridružite se zajednici jedinica lokalne samouprave koja štiti svoje građane primenom preventivnih mera.

„Jedinice lokalne samouprave su osnova društva i

odlučujući faktor u borbi protiv diskriminacije i jačanju jednakosti“

Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije predviđa da jedinice lokalne samouprave daju svoj doprinos na putu Srbije u stvaranju društva koje napreduje zahvaljujući jačanju jednakih prilika i inkluzije. Jedinice lokalne samouprave kao kreatori politika, pružaoci usluga i poslodavci imaju snažan uticaj u zaštiti zajednica od ekskluzije.

Akcioni plan

Mnogobrojne jedinice lokalne samouprave su već prikazale evidentne, ozbiljne i učinkovite napore kako bi podržale svoje zajednice i osnažile principe ravnopravnosti.

Iskoristite bogato iskustvo jedinica lokalne samouprave u Srbiji iz oblasti osnaživanja lokalnih zajednica i brzinski osmislite i pripremite meru za ravnopravnost.

“Promena je krajnji rezultat suštinskog učenja” – Leo Buscaglia.

Budite nadahnuti inicijativama drugim jedinica lokalne samouprave i iskoristite Kreator mere za ravnopravnost kako biste dobili inspiraciju.

Primeri mera koje su jedinice lokalne samouprave već osmislile se nalaze u pomenutom Kreatoru i dostupne su vam za razmatranje: Kreator mere za ravnopravnost

Pretočite vašu ideju u stvarnost!

“Ideje ne mogu da stoje dugo. Nešto se mora uraditi sa njima.” – Alfred North Whitehead

Preduzmite 4 koraka koja su predstavljena ovde i pomozite svojoj zajednici da doživi blagostanje jednakosti. Pokušajte sad, a vratite se kad god vam je potrebna podrška u razvijanju mera za borbu protiv diskriminacije. “Nikad ne sumnjaj da mala grupa promišljenih, posvećenih ljudi može promeniti svet. U istoriji je uvek bilo samo to dovoljno” – Margaret Mead.

Korak 1: Navedite polje intervencije

Postoje mnogi načini koji vas usmeravaju na vaše polje intervencije. Suzite opcije tako što ćete razmotriti sledeća pitanja:

 • Da li ste upoznati sa pritužbama ili diskriminacijom u određenoj oblasti?
 • Da li su vam se nedavno obratili građani koji su vam skrenuli pažnju na diskriminaciju?
 • Da li postoje tekuće inicijative ili programi koji bi mogli da usmere vašu intervenciju?

Ukoliko vam nijedno od gore navedenih pitanja nije dalo ideju, pokušajte na ovaj način da dođete do polja intervencije:

 • Kojem aspektu svakodnevnog života (n.p. zdravstvo, sport, obrazovanje, javna mesta, kultura, stanovanje) je potrebno poboljšanje?
 • Koje zaštićene osnove (n.p. etničko poreklo, seksualna orijentacija, starost…) privlače vašu pažnju?
 • Koji akteri (policija, sudije, državni službenici…) će imati koristi od ove intervencije?

Nastavite s korakom 2: procenite potrebu za intervencijom

 • Kako bi opisali postojeću situaciju u polju u kojem planirate intervenciju? Šta želite da promenite?
 • Kad bi mogli da pogledate u budućnost, kako bi izgledala situacija ukoliko bi pokušaj da se postojeća situacija izmeni bio uspešan?

Jaz između postojeće situacije i buduće situacije najbolje opisuje potrebu za intervencijom!

Korak 3: Planirajte zajedno

Ukoliko već niste, sada je vreme da razmislite o uključivanju relevantnih aktera, aktivnih građana ili stručnjaka u proces zajedničkog planiranja akcija. Napomena: čim je više od 12 ljudi uključeno u proces, možete da razmotrite mogućnost održavanja diskusije u World Café (Svetski kafe).  Diskusije u World Café se odnose na vođenje diskusija o važnim temama; ovaj metod integriše neka od pitanja iz 4 koraka. Ovo zajedničko planiranje akcija se lako primenjuje i dobro se prilagođava vašim potrebama. Stoga, održite sastanak za održavanje diskusija o zajedničkom planiranju u World Café kako bi napravili mreže i partnerstva (n.p. sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama…), izgradili veze sa institucijama (policija, sudstvo, škole…) i izgradili poverenje u lokalno liderstvo i jačanje kapaciteta.

Većina uspešnih intervencija s dobrom namerom koristila je proces zajedničkog planiranja. To znači da su ciljane zajednice pozvane da planiraju intervenciju. Od ključnog je značaja savetovati se s njima, je  jer one najbolje poznaju kontekst, moguće zamke na putu do cilja, kao i odgovarajuće strategije za uspeh.

Umesto da izmišljate toplu vodu, iskoristite iskustvo onih koji su tim putem već prošli. Postavite sebi sledeća pitanja:

 • Na koga će ova intervencija direktno uticati?
 • Ko su ljudi čija je podrška najpotrebnija za uspeh?
 • Čije znanje, iskustvo ili uticaj su mi važni u prevazilaženju identifikovanog jaza?
 • Koje partnere treba uključiti?

Koristite obrazac za aktere, koji možete pronaći dole u tekstu, da se setite koga bi trebalo uključiti.

Zajedno razmišljamo o:

 • Koje je korake potrebno preduzeti kako bi se prevazišao jaz između postojeće i buduće situacije?
 • Da li treba uzeti u obzir neke od naučenih lekcija?
 • Da li možemo da gradimo na nekom od prethodnih pozitivnih iskustava uvođenja promene? Šta iz tih iskustava možemo da naučimo za potrebe zadataka koji su pred nama?
 • Koji su resursi dostupni (razmišljajte u širinu, uključujući i vreme i volonterske doprinose)?
 • Koje korake treba odmah preduzeti kako bi se pokrenula promena? Kako?
 • Šta se može izmeniti izvan zone uticaja uključenih aktera?
 • Koji koraci zahtevaju više vremena i izvodljiviji su u zadatom vremenskom roku?
 • Koji će biti prvi preduzeti koraci? Ko će biti odgovoran?
 • Kako ćemo prepoznati promenu? Da li usput možemo sakupljati dokaze – u kom obliku?
 • Kako ćemo saopštiti promenu i kome?
 • Da li postoji još nešto na šta treba da obratimo pažnju?

Štivo za čitanje preuzmite ovdje:

UNESCO, (2012). “Fighting Racism and Discrimination: Identifying and Sharing Good Practices in the International Coalition of Cities” 

Primer dobre prakse:

Google Map merama za borbu protiv diskriminacije koje je pokrenula organizacija Cities Worldwide

Korak 4: Preuzmite plan intervencije i kreirajte vašu ideju!

Obrasce za planiranje preuzmite ovde:

Plan intervencije

Obrazac za aktere „Planirajte zajedno”

Obrazac uputstva za vođenje sastanka o zajedničkom planiranju aktivnosti: www.theworldcafe.com

Metod koji se ovde predlaže se zove World Café www.theworldcafe.com –koristi se i oproban je širom sveta – održavanje razgovora koji su važni. Metod je jednostavan, delotvoran i učesnički, jer nas tera da koristimo kolektivno znanje uključenih učesnika.

Preduslovi korištenja metoda

 • Jasna svrha: definisana oblast intervencije
 • Minimum 12 učesnika (koji su srdačno pozvani)
 • Bilo bi idealno da je prostor sa stolovima za po 4 učesnika (ponesite ukrase kako bi dočarali atmosferu kafića)
 • Posteri sa pravilima ponašanja za World Café 
 • Set pitanja za 3 uzastopne runde razgovora
 • Ponesite papirne stolnjake ili papir za flipčart, kako bi učesnici lako mogli odmah da zabeleže svoje ideje, misli i pitanja.

Uputstva za voditelja / domaćina

 • Napravite World Café.  Pronađite prostor inspirisan kafićem: po 4 stolice oko stolova (ne preko 5), pokrijte stolove papirom po kojem može da se piše, na svakom stolu ostavite markere i postavite cveće ili posudice s oraščićima. Obratite pažnju da bude kafe i pustite tihu muziku kako bi vašim gostima bilo ugodno.
 • Domaćin pozdravlja učesnike i daje uvod. 
 • Domaćin pozdravlja goste koji već sede za stolovima, pojašnjava svrhu okupljanja i objašnjava kontekst,
 • Predstavlja proceduru za rad u World Café, kao i pravila ponašanja koja određuju ton saradnje. Procedura za rad u World Café
 • Procedura predviđa 3 uzastopne runde razgovora, od kojih je svaka runda usmerena setom pitanja (vidi dole) koja su ispisana na posteru ili projektovana na zid.
 • Prva runda traje oko 20-30 minuta.
 • Odgovarajući set pitanja se predstavlja učesnicima na početku svake runde.
 • Svaki sto istovremeno diskutuje isti set pitanja.
 • Domaćin treba da podseća učesnike da koriste papirne stolnjake kako bi na njima ostavili svoje poruke, misli i ideje za sledeću grupu.
 • Kraj diskusije u prvoj rundi se može označiti zvonom – znak svima da zaključe diskusiju u toku i da pređu za drugi sto.
 • Nakon pauze od 5-10 minuta, svi sede za novim stolom – donoseći iskustva, uvide i pitanja iz prethodne runde.
 • Procedura se nastavlja kao i u prvoj rundi, predstavite pitanja i zamolite učesnike da hvataju beleške.
 • Nakon treće runde, zamolite učesnike za svakim stolom da izdvoje 15 minuta kako bi na flipčartu predstavili najrelevantnije uvide koji se tiču opšte teme događaja i da ih predstave ostatku grupe.
 • Domaćin zatvara sesiju s objašnjenjem šta će se desiti s rezultatima.

Pravila ponašanja u World Café

 • Koncentrišite se na pitanja
 • Govorite ljubazno i otvoreno
 • Slušajte jedni druge
 • Povežite svoje ideje
 • Koristite stolnjak – žvrljajte, škrabajte, crtajte
 • Uživajte i popijte kaficu

Pitanja

Runda 1

Upotrebite pitanja 1-4 da uvučete ljude u temu. Na primer:

 • Postoji potreba za promenom….koja se odnosi na eliminaciju negativnog uticaja diskriminacije na našu zajednicu.
 • Šta ometa promenu?
 • Koji faktori bi podržali promenu u ovom polju intervencije?
 • Koji korak bi prvo preduzeli da pokrenete promenu na bolje? Zašto i u čiju korist?

Runda 2

Upotrebite pitanja 1-4 da dublje prodrete u složenost teme. Na primer:

 • Šta ste poneli iz prethodne runde?
 • Šta je do sad bilo uočljivo?
 • Koje pitanje je pokrenuto?
 • Koje su naučene lekcije iz prethodnog iskustva koje treba uzeti u obzir?
 • Koji su koraci potrebni da bi se ostvarila promena (da bi se prevazišao identifikovani jaz)?
 • Koji su resursi dostupni (razmišljajte u širinu, uključujući i vreme i volonterske doprinose)?

Runda 3

Upotrebite pitanja 1-4 da pogledate u budućnost. Na primer:

 • Šta ste poneli iz prethodne runde?
 • Šta je do sad bilo uočljivo?
 • Koje pitanje je pokrenuto?
 • Kako možemo da prikupimo dokaze o dolazećoj promeni – u kom obliku?
 • Kako ćemo saopštiti promenu i kome?
 • Da li postoji još nešto na šta treba da obratimo pažnju?