Mapiranje aktera iz civilnog sektora koji se bave prevencijom diskriminacije

Upoznajte se sa akterima civilnog sektora koji se bore za jednakost i inkluziju u Srbiji. Predstavljamo: Udruženje građana Egal, Udruženje Građana “Snaga prijateljstva Amity” i  Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM.

Udruženje građana Egal

Udruženje građana Egal se već godinama bavi pružanjem zaštite i zastupa LGBTI osoba.

Egal – Jednaki. Svi. Svuda.

www.egal.org.rs

Ideja svakog člana/ice Egal porodice je ista – da stvaranjem društveno političke klime dugoročno utičemo na sistemske promene politika i mehanizama zaštite ljudskih prava i apsolutnog prepoznavanja i priznavanja svih prava i potreba trans* i LGBI osoba u Srbiji. Naša zajednička stremljenja i doslednost čine našu misiju jačom i izvesnijom. Anđela Čeh govori o misiji organizacije i najtipičnijim oblicima diskriminacije sa kojima se susreću.

Audio

Transkript


Udruženje Građana “Snaga prijateljstva Amity” 

Vizija “Amity” je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme koje nosi siromaštvo i razviju mogućnosti za ostvarivanje zdravog života.

www.amity-yu.org

Nadežda Satarić govori  o različitim primerima diskriminacije sa kojima se susreće u svom radu, te o misiji Udruženja, a koja se ogleda u razvoju pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.

Audio

Transkript


YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava

Komitet se angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, širenju znanja o njima, pružanju pravne pomoći onima čija su prava ugrožena, razvijanju saradnje sa udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem građanskih, političkih, ljudskih i sindikalnih sloboda i prava i na organizovanju drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Komiteta, o čemu nam govori predstavnica YUCOM Kristina Todorović.

www.yucom.org.rs

Audio

Transkript