Diskutovanje na temu negativnog uticaja diskriminacije

TED Talk: Stella Young, april 2014.

“Ja nisam vaša inspiracija, hvala najlepše”, TEDxSydney

Transkript

Pitanja za razmišljanje:

 • Koje to ideje o tome šta je normalno i uobičajeno Stella Young preispituje?
 • Koja je njena poruka za ljude koji je sažaljevaju?
 • Na koji način uočavanje različitosti ograničava ljude sa invaliditetom?
 • Koje saznanje o (anti)diskriminaciji možemo da steknemo kada Stella Young govori o tome da ne želi da bude inspiracija ljudima koji su telesno sposobni?

Ukoliko ste zainteresovani da čujete još, posetite www.ted.com

 TED Talk: Michael Kimmel, maj 2015.

“Zašto je rodna ravnopravnost dobra za sve – uključujući i muškarce”, TEDWomen

Transkript

Pitanja za razmišljanje:  

 • Koje su Vaše nevidljive privilegije?
 • Na koji način rodna neravnopravnost ograničava žene i muškarce u društvu u kome živimo?
 • Koji su argumenti Michael-a Kimmel-a za promovisanje rodne ravnopravnosti?

TED Talk Jared Diamond, mart 2013.

“Na koji način društva mogu da ostare?”, TED

Transkript

Pitanja za razmišljanje:

 • Koje je viđenje vrednosti/statusa starijih osoba u Vašem društvu?
 • U odnosu na društvo u kome živite, koje su to tendencije koje isključuju starije osobe iz društvenih tokova?
 • Koje ideje za uključivanje starijih osoba u društvo su predložene tokom TED Talk-a? Koje mere moraju da se sprovedu kako bi osigurali ravnopravan tretman starijih osoba u našem društvu?

TED Talk Jenni Chang i Lisa Dazols, maj 2015.

“Ovako žive pripadnici LGBT populacije širom sveta” 

Transkript

Pitanja za razmišljanje:

 • Kako žive pripadnici LGBT zajednice u Vašoj zemlji?
 • Koja spona između rodne ravnopravnosti i homofobije se spominje tokom TED Talk-a?
 • Koje su to strategije za jačanje ravnopravosti LGBT osoba čije su postojanje Jenni Chang i Lisa Dazols identifikovale širom sveta?