Moduli e-kursa

Moduli

Modul 1

Osnove Zakona o zabrani diskriminacije

 • 1.1 Prepoznavanje diskriminacije u primerima iz stvarnog života
 • 1.2 Uočavanje razlike između neposredne i posredne diskriminacije, maltretiranje i viktimizacije
 • 1.3 Mapiranje sistema pravnih lekova i sankcija koje su predviđene antidiskriminacionim zakonodavstvom u Srbiji
 • 1.4 Kviz

Modul 2

Upravljanje pritužbama

 • 2.1 Razumevanje uloge i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • 2.2 Podsećanje na ključne preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • 2.3 Korišćenje mehanizama borbe protiv diskriminacije, kao što je – podnošenje pritužbi o slučajevima diskriminacije službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Modul 3

Predupređivanje diskriminacije

 • 3.1 Razumevanje uloge i nadležnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • 3.2 Diskutovanje na temu negativnog uticaja diskriminacije
 • 3.3 Mapiranje glavnih aktera iz civilnog sektora koji se bave prevencijom diskriminacije
 • 3.4 Prepoznavanje primera dobrih politika i mera koje za cilj imaju borbu protiv diskriminacije na lokalnom nivou
 • 3.5 Osmišljavanje politika i mera za potrebe borbe protiv diskriminacije na lokalnom nivou
 

Registruj se

Već imaš nalog? Uloguj se!