Dobrodošli!

Šta možete ovde da naučite?

Osnove Zakona o zabrani diskriminacije

Postupanje po žalbama na diskriminaciju

Načini prevencije diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti

Zašto e-kurs? Kako se isti koristi?

E-kurs je podeljen u 3 modula. Svaki modul vam daje pristup različitim resursima, kao što su video zapisi, animacije, prezentacije i tekstovi. Glavna prednost e-kursa jeste što vi sami odlučujete kada i gde ćete učiti.

Kako biste dobili sertifikat, morate popuniti kviz u okviru modula 1 i dobiti ocenu veću od 75%, ali nemojte se brinuti – imate 4 pokušaja!

Mi vas pozivamo da učite svojim tempom i da odaberete delove koji vas najviše zanimaju. Ipak, kako biste najbolje razumeli material, predlažemo vam da počnete sa modulom 1, a zatim pređete na module 2 i 3.

Nakon što ste završili sa gledanjem video zapisa, čitanjem tekstova i razmatranjem mnogobrojnih dostupnih informacija…

 • moći ćete da prepoznate slučajeve diskriminaciju u primerima iz stvarnog života
 • moći ćete da pravite razliku između neposredne i posredne diskriminacije, maltretiranja i viktimizacije
 • bićete upoznati sa otvorenom listom osnova zaštićenih od diskriminacije predviđenih antidiskriminacionim zakonodavnim okvirom u Srbiji
 • razumećete uloge i nadležnosti PZR
 • moći ćete da koristite mehanizme za zaštitu i borbu protiv diskriminacije, kao što je – podnošenje pritužbi instituciji PZR na slučajeve diskriminacije
 • razumećete uloge i nadležnosti KLJMP i bićete upoznati sa Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije
 • moći ćete da diskutujete o negativnom uticaju diskriminacije
 • moći ćete da izmapirate glavne aktere iz civilnog sektora koji se bave predupređivanjem diskriminacije
 • moći ćete da prepoznate primere dobrih politika i mera koje za cilj imaju borbu protiv diskriminacije na lokalnom nivou
 • moći ćete da osmišljavate politike i mere za potrebe borbe protiv diskriminacije na lokalnom nivou

Registruj se

Zaštita privatnosti je briga za većinu korisnika interneta. Kancelarija za ljudska i manjinska prava to razume i vodi računa o privatnosti korisnika ovog kursa za učenje na internetu. Prilikom registracije bićete upitani da ostavite određen broj svojih podataka. Ovi podaci su potrebni iz dva razloga:

 • da bi ste mogli da dobijete personalizovan sertifikat po uspešnom završetku kursa,
 • da bismo mogli da prikupljamo podatke o polu, starosnoj dobi, nivou obrazovanja i prebivalištu polaznika ovog kursa.

Podatke će prikupljati Kancelarija za ljudska i manjinska prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o polu, starosnoj grupi, obrazovnom nivou i prebivalištu biće obrađivani anonimno i sumarno te nijedan korisnik neće moći da bude identifikovan niti će iko moći da stupa u kontakt sa korisnicima. Podaci o korisnicima neće biti prosleđivani trećim licima.

Već imaš nalog? Uloguj se!