Dobrodošli!

Šta možete ovde da naučite?

Osnove Zakona o zabrani diskriminacije

Postupanje po žalbama na diskriminaciju

Načini prevencije diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti

Zašto e-kurs? Kako se isti koristi?

E-kurs je podeljen u 3 modula. Svaki modul vam daje pristup različitim resursima, kao što su video zapisi, animacije, prezentacije i tekstovi. Glavna prednost e-kursa jeste što vi sami odlučujete kada i gde ćete učiti.

Kako biste dobili sertifikat, morate popuniti kviz u okviru modula 1 i dobiti ocenu veću od 75%, ali nemojte se brinuti – imate 4 pokušaja!

Mi vas pozivamo da učite svojim tempom i da odaberete delove koji vas najviše zanimaju. Ipak, kako biste najbolje razumeli material, predlažemo vam da počnete sa modulom 1, a zatim pređete na module 2 i 3.

Nakon što ste završili sa gledanjem video zapisa, čitanjem tekstova i razmatranjem mnogobrojnih dostupnih informacija…

  • moći ćete da prepoznate slučajeve diskriminaciju u primerima iz stvarnog života
  • moći ćete da pravite razliku između neposredne i posredne diskriminacije, maltretiranja i viktimizacije
  • bićete upoznati sa otvorenom listom osnova zaštićenih od diskriminacije predviđenih antidiskriminacionim zakonodavnim okvirom u Srbiji
  • razumećete uloge i nadležnosti PZR
  • moći ćete da koristite mehanizme za zaštitu i borbu protiv diskriminacije, kao što je – podnošenje pritužbi instituciji PZR na slučajeve diskriminacije
  • razumećete uloge i nadležnosti KLJMP i bićete upoznati sa Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije
  • moći ćete da diskutujete o negativnom uticaju diskriminacije
  • moći ćete da izmapirate glavne aktere iz civilnog sektora koji se bave predupređivanjem diskriminacije
  • moći ćete da prepoznate primere dobrih politika i mera koje za cilj imaju borbu protiv diskriminacije na lokalnom nivou
  • moći ćete da osmišljavate politike i mere za potrebe borbe protiv diskriminacije na lokalnom nivou

Registruj se

Već imaš nalog? Uloguj se!